با رب گوجه خانگی 5 کیلویی ماشین خود را تعمیر کنید

کیفیت محصول گوجه فرنگی و رب گوجه خانگی 5 کیلویی فرآوری شده به شرایط فرآوری بستگی دارد و پارامترهای کیفی ضروری برای طبقه بندی و بازاریابی محصولات گوجه فرنگی فرآوری شده رنگ و قوام است.

الگوی رنگی مورد نظر، چه در محصولات گوجه فرنگی تازه و چه در محصولات گوجه فرنگی غلیظ، یک خمیر قرمز شدید و یکنواخت است، با وجود کاروتنوئیدها که لیکوپن حدود 80٪ را نشان می دهد.

حفظ رنگ محصولات گوجه فرنگی مستقیماً به کنترل عوامل فرآیندی بستگی دارد که باعث اکسیداسیون یا ایزومریزاسیون حرارتی کاروتنوئیدها می شود، در طول زنجیره پردازش خمیر غلیظ، حضور اکسیژن باید محدود باشد و گرمایش را به علت اصلی تغییرات رنگ تبدیل کند.

ریمینی و همکاران نشان داد که تأثیر دمای نگهداری و هوازدگی تأثیرگذارترین عوامل بر تخریب سینتیکی رنگ و اسید اسکوربیک در آب پرتقال خونی پاستوریزه است.

سازگاری در محصولات گوجه فرنگی ارتباط تنگاتنگی با هزینه و همچنین پذیرش حسی دارد، عوامل اصلی موثر بر قوام تفاله گوجه فرنگی، تفاوت در ترکیب بین ارقام، مراحل مختلف بلوغ میوه، محتوای کل مواد جامد و جامدات نامحلول، توزیع اندازه ذرات و شکل ذرات نامحلول و پارامترهای پردازش حرارتی اولیه است.

سازگاری در محصولات گوجه فرنگی ارتباط تنگاتنگی با هزینه و همچنین پذیرش حسی دارد. عوامل اصلی موثر بر قوام تفاله گوجه فرنگی، تفاوت در ترکیب بین ارقام، مراحل مختلف بلوغ میوه، محتوای کل مواد جامد و جامدات نامحلول، توزیع اندازه ذرات و شکل ذرات نامحلول و پارامترهای پردازش حرارتی اولیه است. استراحت گرم یا استراحت سرد).

گوجه فرنگی همچنین به دلیل مصرف زیاد آن چه در محصولات تازه و چه فرآوری شده، منبع مهم اسید اسکوربیک (AA) محسوب می شود. AA نسبتاً حرارت پذیر است و یکی از حساس ترین مواد مغذی به شرایط نامطلوب در نظر گرفته می شود، بنابراین محتوای آن اغلب به عنوان شاخصی از تغییرات کیفیت عمومی در غذاهای فرآوری شده در نظر گرفته می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.